ДніпроСпорт

Українці вже здобули на Іграх Воїнів 57 медалей

У шос­тий зма­галь­ний день на Іг­рах во­їнів у США українські спорт­сме­ни здо­бу­ли 20 на­го­род з лег­кої ат­ле­ти­ки, з яких — 5 зо­ло­тих, 10 сріб­них і 5 брон­зо­вих. Про це по­ві­дом­ляє Мі­ніс­терс­тво мо­ло­ді та спор­ту Ук­ра­їни, передає Телеканал D1.

По дві зо­ло­ті ме­да­лі у сво­єму ак­ти­ві ма­ють Ар­тем Лу­ка­шук (біг 100 м, 200 м) та Дмит­ро Ча­ба­нен­ко (біг 800 м та 1500 м). Та­кож зо­ло­ту на­го­ро­ду у бі­гу на дис­танції 400 м виг­рав Мак­сим Бась­ко.

За­га­лом ук­ра­їнсь­ка збір­на ви­бо­ро­ла вже 57 на­го­род, 23 з яких — зо­ло­ті.Back to top button