Канал Д1Колесо Історії

«расія нікагда нє нападала». Міф про Льодове побоїще: агресором був Олександр Невський

Ливонські «пси-лицарі» не здійснювали агресії проти Русі. Навпаки — саме Невський пішов захоплювати Псков, який уклав договір із Ливонським ландмайстерством Тевтонського ордену. А після цього пустив свої полки на землі естів (чудь) в “разгон і зажитьє”, тобто, грабувати і мародерити. Ливонські лицарі, військо дорптського єпископа (нинішній Тарту) та ести виступили назустріч агресору для захисту своїх земель. Перший новгородський літопис: В лЂто 6750 [1242]. Поиде князь Александръ с новгородци и с братомъ АндрЂемъ и с низовци на Чюдскую землю на НЂмци в зимЂ, в силЂ велицЂ… и изгони князь Пьсковъ, и изима Нђмци и Чюдь… пусти полкъ всь в зажитья… в розгонЂ… Князь же въспятися на озеро; НЂмци же и Чюдь поидоша по нЂх.Back to top button